Yleiset sopimusehdot 16.9.2021


Sopimusehtojen noudattaminen

Näitä sopimusehtoja noudatetaan palvelunantajan (Jqs/Fysiosivut) ja asiakkaiden välisessä asioinnissa.

Sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi ja uudempi versio sopimusehdoista korvaa aiemmin voimassa olleen.

Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy siitä päivästä lähtien, kun asiakkaalle rekisteröidään hänen toivoma verkkotunnus. Verkkotunnus rekisteröidään, kun asiakas on antanut joko suullisen tai kirjallisen hyväksynnän hänelle rakennetun nettisivuston käyttöönottoon.

Sopimuskausi

Sopimuskauden pituus on sama kuin asiakkaan valitsema laskutuskauden pituus. Laskutuskauden pituudet ovat 1kk, 3kk, 6kk ja 12kk. Sopimus jatkuu automaattisesti uudelle kaudelle, ellei sopimusta ole irtisanottu tai asiasta muuta kirjallisesti sovittu. 

Sopimuksen irtisanominen

Sopimuksen voimassaolo jatkuu automaattisesti seuraavan sopimuskauden loppuun asti, mikäli kumpikaan osapuoli ei irtisano määräaikaista sopimusta vähintään 14 vrk ennen seuraavan sopimuskauden alkua. Sopimus on mahdollista irtisanoa kummankin osapuolen toimesta ilman perustelua.

Palvelunantajalla on oikeus sulkea asiakkaan nettisivut viimeisen sopimuskauden jälkeen sekä oikeus irtisanoa sopimus ja sulkea palvelu maksamattoman laskun vuoksi kahden maksukehotuksen jälkeen.

Verkkosivujen perustamiseen sisältyy

  • Nettisivut (sis. ajanvaraus- ja potilastietojärjestelmän). Nettisivujen ulkoasu suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaan. Asiakas tuottaa itse sisällön (tekstit ja kuvat).

  • Domain. Asiakkaalle varataan hänen toivoma verkkotunnus heti sen jälkeen, kun hän on hyväksynyt sopimusehdot. Varattavan domainin suurin hinta on 25€/vuosi.

  • Ylläpito. Nettisivustojen ylläpito tapahtuu luotettavalla suomalaisella palvelimella. Palvelimen resurssit ovat 2Gt tallennustilaa ja 20Gt kaistanleveys.

  • Tuki. Palvelunantaja opastaa nettisivuston käytössä ja pitää huolen, että sivusto toimii ongelmitta.  

  • Valinnainen: Blogi. Asiakkaalle voidaan asentaa hallintapaneeliin Julkaise-moduuli, josta hän voi kirjoittaa blogitekstejä, artikkeleita tai ajankohtaisia ilmoituksia.

  • Valinnainen: Lahjakorttikauppa. Asiakkaalle voidaan asentaa hallintapaneeliin Lahjakortti-moduuli. Maksutapavaihtoehtona on Visma:n suomalaiset verkkomaksu-palvelut. Vaihtoehtoisesti asiakas voi hoitaa laskutuksen myös itse.

Vastuut

Palvelunantaja vastaa asiakkaan perehdyttämisestä hänelle rakennettuun nettisivustoon ja sen käyttöön. 

Palvelunantaja vastaa asiakkaan pyytämistä sisältöpäivityksistä normaalin työajan puitteissa. 

Palvelunantaja ei ole vastuussa satunnaisista palvelukatkoksista järjestelmässä, huolto- ja päivitystöistä aiheutuvista katkoksista, tietomurron aiheuttamasta tietovuodoista eikä datan häviämisestä esimerkiksi levy- tai laiterikon seurauksesta.

Potilastietojärjestelmän ja potilasrekisterin vastuut

Palvelunantaja ei ole vastuussa mahdollisista tietomurroista eikä potilastietojen käsittelijän toiminnan seurauksesta aiheutuneesta tietovuodosta.

Muut ehdot

Palvelunantajan ja asiakkaan väliset yritystoimintaan liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä ole luvallista levittää niin, että siitä aiheutuu haittaa toiselle osapuolelle.

Riidat ratkaistaan ensisijaisesti sovittelemalla. Mahdolliset ratkaisemattomat riitatilanteet käsitellään Keski-Suomen käräjäoikeudessa Jyväskylässä.

Asiakaspalvelu

Sähköposti

aarni.alastalo@gmail.com

Puhelin

0505439688